881 – 266 – 777, 794 – 166 – 777 | info@edpo.pl

Ochrona Danych Osobowych

Bezpieczeństwo Klientów jest naszym priorytetem

Zobacz więcej »

Autorskie narzędzie do zarządzania systemem ochrony danych i dokumentacji.

Z dumą przedstawiamy Państwu system CRM-EDPO. Wymyślony i stworzony przez nas, autorski system pozwalający wywiązać się z obowiązków wynikających z RODO. My wiemy, że RODO to nie upoważnienia i rejestry, ale taka organizacja systemu ochrony danych osobowych, która zapewnia im bezpieczeństwo, daje możliwość sprawnego zarządzania i dokumentowania podejmowanych działań. Dlatego stworzyliśmy system, z którego sami korzystamy na co dzień, i

Ochrona danych osobowych

Audyt zgodności z RODO i DODO

Sprawdź, czy Twoja Firma jest zgodna z przepisami o ochronie danych osobowych. Audyt zgodności obejmuje dokonanie przeglądu środków...

Bieżąca obsługa

Merytoryczna pomoc w stosowaniu RODO i codzienne wsparcie Inspektora Ochrony Danych w wykonywaniu obowiązków. Wychodzimy z założenia, że nie...

Funkcja IOD

Skorzystaj z pomocy specjalisty. Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych to wsparcie doświadczonych specjalistów z zakresu prawa, bezpieczeństwa systemów IT...

Wdrożenie RODO

  GDPR, RODO Dostosowanie funkcjonujących procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do RODO. RODO obowiązuje wszystkie podmioty, które przetwarzają dane osobowe w...

Szkolenia

Szkolenia stacjonarne, online, warsztaty. Człowiek może być zarazem najsilniejszym i najsłabszym ogniwem w obszarze bezpieczeństwa. Świadoma niebezpieczeństw kadra to bezpieczniejsza organizacja,...

Analiza ryzyka i DPIA

Dobór odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo Firmy. Podejście oparte na ryzyku Dzięki analizie ryzyka dowiedzą się Państwo, jakie rodzaje zabezpieczeń należy...

Bezpieczeństwo informacji

Zgodność z ISO 27001

Zapewnij swojej Firmie system bezpieczeństwa zgodny z normą ISO 27001. ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Audyt bezpieczeństwa informacji zgodny z KRI

Audyt w zakresie bezpieczeństwa informacji zgodny z Krajowymi Ramami Interoperacyjności - KRI. Przepisy nakładają na podmiot, który realizuje zadania publiczne, obowiązek...

Spełnienie wymagań ustawy o cyberbezpieczeństwie

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wdrażająca Dyrektywę NIS do polskiego prawa, nakłada nowe obowiązki na operatorów usług kluczowych, czyli na podmioty mające...

Misja naszej firmy

Michał Cupiał
michal.cupial@edpo.pl
881 – 266 – 777
Magdalena Gujska
magdalena.gujska@edpo.pl
794 – 166 – 777
Natalia Nowak
natalia.nowak@edpo.pl
574 – 866 – 777
Anna Smolińska
anna.smolinska@edpo.pl
881 - 536 – 777